Η ατομική θεραπεία απευθύνεται σε ενήλικες, έχοντας ως γνώμονα την θεραπεία μέσω της κατανόησης των μηχανισμών άμυνας, που κάποτε λειτούργησαν προστατευτικά απέναντι στα διάφορα στρες και τις ματαιώσεις του περιβάλλοντος, αλλά που πλέον επιδρούν αρνητικά στη λειτουργικότητα του ατόμου.

Σε εφήβους, όπου το θεραπευτικό πλαίσιο είναι περισσότερο υποστηρικτικό και με συμβουλευτικό χαρακτήρα, τόσο προς τα ίδια τα άτομα, όσο και προς τις οικογένειές τους.

Η βάση της προσέγγισης της Ατομικής Θεραπείας είναι ψυχοδυναμική, εμπλουτισμένη όμως με εργαλεία από άλλες προσεγγίσεις, που με τα χρόνια έχουν αποδειχθεί βοηθητικά, ανάλογα πάντα με την μοναδικότητα της κάθε περίπτωσης.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ