ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η ατομική θεραπεία απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και είναι εμπλουτισμένη με εργαλεία από άλλες βοηθητικές προσεγγίσεις, ανάλογα με την μοναδικότητα της κάθε περίπτωσης.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

Η διαδικτυακή θεραπεία προσφέρεται σε άτομα που είναι κάτοικοι εξωτερικού ή της επαρχίας.