ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ

Αναστασίου Τσόχα 3, Αμπελόκηποι

Αθήνα, ΤΚ 11521

TΗΛΕΦΩΝΟ

+30 694 6910988

ΏΡΕΣ ΓΡΑΦΕΊΟΥ

Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 21:00

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ E-MAIL